3D Scannen

  Metris K-ScanMetris K-Scansysteem  
 
   3D Laserscannen
Amitek beschikt over een K-scan systeem van Nikon Metrology. Hiermee kan op locatie 3D scan-(en tast-) werk uitgevoerd worden tot 0,040 mm nauwkeurig op een afstand van 2 tot 6 meter. Voor de kleinere objecten is er een meetarm met scanner beschikbaar. Dit is een MCAII met MMDx50 van Nikon Metrology. Dit systeem is ook mobiel inzetbaar.

De verkregen 3D puntenwolk kan gebruikt worden voor Reverse Engineering of voor inspectiedoeleinden in de kwaliteitscontrole. Bij Reverse Engineering wordt de gescande data omgezet in CAD data. Dit kan eventueel als ‘onderlegger’ gebruikt worden als basis voor een nieuw ontwerp in 3D CAD.
De 3D data kan ook gebruikt worden voor Quality Control (Q.C.). De verkregen 3D data wordt in speciale software vergeleken met het orginele 3D model. Het resultaat wordt weergegeven in een rapport en geeft alle afwijkingen t.o.v. het originle CAD bestand weer.

  Algemeen
Het K-Scan (specs) systeem van Nikon Metrology geeft ons de mogelijkheid om objecten tot ongeveer 6 meter te scannen. De K-610 (specs) is een contactloos camerasysteem voor het tasten van punten met de SpaceProbe (meer hierover in het hoofdstuk "3D meten"), alswel het scannen van puntenwolken met de 3d Scan carK-Scan-MMD, zoals hieronder verder beschreven wordt.
Nauwkeurigheid: De K610 bereikt een nauwkeurigheid van 40µm (nauwkeurigheid bij 2σ) en een volumetrische nauwkeurigheid van 60µm bij 15°<temp.<40°C en heeft een meetvolume van 17m3.

  Het K610 systeem in combinatie met de K-Scan-MMD-100
De camera van de K-series (de grijze balk met 3 camera-ogen in bovenstaande afbeelding) meet de positie van de infra-rode LED’s in de meetkop van de MMD door middel van een lineaire CCD camera. Door driepuntsmetingen kunnen de XYZ coördinaten van elke LED berekend worden. Op de K-Scan-MMD zitten een 20-tal LED's zodat in alle posities minimaal 4 daarvan gedetecteerd te kunnen worden. De K-scan-MMD is een handzaam meetinstrument dat in korte tijd een groot aantal punten kan meten. Deze optische CMM is een mobiel meetinstrument dat eenvoudig in een flight-case te verplaatsen is en dus metingen op locatie mogelijk maakt.  

   Belanrijkste kenmerken:De K-Scan-MMD
- 3 Verschillende meetbereiken
- Mobiele/ draagbare configuratie
- Solid-state, carbon-vezel behuizing
- Interfaces met standaard CMM inspectie software zoals PC-DMIS, PowerInspectPDMIS. Metrolog, Metrolog II, Metrosoft and CAM 2 HOLOS.
- Het calibratie formulier is opgesteld volgens ISO standard 10360 II en ANSIB89.1.12.
 Temperatuur compensatie garandeerd de nauwkeurigheid van de metingen van 15 tot 40 gr. Celcius
 
  Belangrijkste voordelen:
- Flexibiliteit van dit draagbare systeem zorgt voor snelle ‘onsite’ inspectie
- Lager aantal productiestops en minder reject
- Stabiele systeem garanties leveren nauwkeurige metingen
- Volledige vrijheid door ruim bereik van de SpaceProbe
- Dynamische referentie maakt het meten op onstabiele delen
- Eenvoudige 1-mans bediening
 3D Scannen►One man show
  
  Toepassingen:
- Automotive: Inspectie op ontwerp, engineering, productie
- Automotive: Redesign voor grijs kenteken
- Beeldende kunst: Reproduceren/vergroten/verkleinen/digitaal bewerken
- Industrie: Digitaliseren van prototypes
- Gieterij: Reverse engineeren van (vaak oude) onderdelen
- Design: Re-engineeren kleimodellen/prototypes
- Industrie: Het exact opmeten van de bestaande situatie zodat prefab mogelijk wordt
  
  Digitaal archiveren en reproduceren
 KinartAmitek Prototyping digitaliseert beelden / objecten door middel van 3D laserscannen. Elk object kan hiermee digitaal opgeslagen worden. Dit geeft uitstekende mogelijkheden voor het digitaal archiveren en reproduceren van beelden en details van gebouwen, zoals b.v. gevelstenen. Digitaal zijn ze eeuwig houdbaar! Het (contactloos) digitaliseren maakt het mogelijk objecten te vergroten, te verkleinen en te spiegelen. Amitek levert deze reproducties in elk formaat. Technieken die wij hiervoor gebruiken zijn ‘Rapid Prototyping’ en 3D-frezen. 
 

 

 

Amitek heeft twee 3D metaalprinters in huis!

lees verder >

Deelnemer High Tech Platform

 

lees verder >

?>